اشتباهی رایج و خطرناک در مورد ماسک دریچه دار

اشتباهی رایج و خطرناک در مورد ماسک دریچه دار این است که عموما تصور میشود این قطعه پلاستیکی بر روی ماسک، فیلتر ماسک می باشد. ادامه مطلب