کارآفرین کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

کارآفرین کیست و چه کارهایی انجام می‌دهد؟ کارآفرین یک اصطلاح جامع است که افراد مختلفی را در حوزه‌های گوناگون در بر می‌گیرد. برای آنکه بدانیم کارآفرین کیست و چه وظایفی برعهده دارد، با این مقاله از استارتاپت همراه باشید.ادامه مطلب