چه کسی باید ماسک بزند؟

بر پایه اطلاعاتی که وزارت بهداشت و درمان آلمان منتشر کرده است، استفاده از ماسک در دو مورد می‌تواند کمک بزرگی باشد؛ اول از همه بر استفاده از ماسک برای ادامه مطلب