رنگ مناسب جهت چاپ کاغذ و نایلون در چاپ سیلک

در این مطلب رنگ مناسب جهت چاپ کاغذ و نایلون در چاپ سیلک را مورد بررسی قرار میدهیم. برای نایلون بیشتر از رنگ های روغنی استفاده میگردد و ماندگاری بیشتری دارد البته رنگ های PVC درجه یک نیز در چاپ سیلک نایلون کاربرد دارند.بر ای چاپ کاغذ نیز از PVC معمولی استفاده میشود. در ادامه توضیحاتی درباره این رنگ ها ارائه میشود.ادامه مطلب