چاپ پلات یا چاپ دیجیتال پلات

در این مطلب با یکی دیگر از انواع چاپ آشنا میشویم که چاپ پلات نام دارد و در دسته چاپ عریض قرار داردادامه مطلب