چاپ فرمت عریض و مزایای آن برای کسب‌وکار

چاپ عریض در مقیاس‌های بسیار بزرگ انجام می‌گیرد. این نوع چاپ برای اتوبوس‌ها، ماشین‌ها، پوسترها و هرچیزی که نیاز به چاپ بسیار بزرگ دارد انجام می‌گیرد.ادامه مطلب