چاپ سیلک دیسکو

دیسکو از جمله افکت های سیلک اسکرین است که میتوان گفت یکی از زیباترین جلوه های ممکن را بر روی پارچه به رخ میکشد .

ادامه مطلب