چاپ دیجیتال روی پارچه

با گسترده شدن صنعت چاپ دیجیتال روی پارچه، دستگاه های چاپ پارچه با پیشرفت فناوری صنعت چاپ به بازار ورود کردند عملکرد چاپ روی پارچه مانند چاپ روی کاغذ بوده تنها تفاوت آن در فرمولاسیون رنگ آن می باشد.ادامه مطلب