وجود سوراخهای ریز در کلیشه: علل و راه حل

یکی از مشکلاتی که ممکن است در فرآیند چاپ سیلک با آن مواجه شوید ایجاد سوراخ های ریز در کلیشه یا استنسیل است. یکی از دلایل عمدهادامه مطلب