نکاتی درباره پوشیدن و مراقبت از ماسک

دهان و بینی خود را بپوشانید. قطرات تنفسی می‌توانند هم از طریق دهان و هم از طریق بینی منتشر شوند.ادامه مطلب