نحوه کشیدن توری چاپ سیلک یا مش چاپ  روی شابلون

توری یکی از اجزای تاثیر گذار در کیفیت چاپ سیلک است و نحوه کشیدن توری روی چهارچوب شابلون بسیار مهم میباشد و در کیفیت چاپ تاثیر بسیاری دارد.

ادامه مطلب