میزان نور دهی به شابلون چاپ سیلک

میزان نور دهی در میز نور چاپ سیلک چقدر باید باشد و آیا به تاریکخانه احتیاج است؟!

بدست آوردن تایم مورد نظر برای نوردهی کلیشه چاپ سیلک بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آنها:

ادامه مطلب