علل ظاهر نشدن شابلون

در هنگام کار چاپ سیلک ممکن است شابلون درست ظاهر نشود بنابراین باید به مواردی دقت کرد که از این جمله میتوان به ادامه مطلب