ماسک باید از زیر چانه تا بالای بینی را به‌صورت کامل بپوشاند

در روزهای بحرانی کرونایی استفاده صحیح از ماسک همواره مورد تاکید بوده و ماسک باید از زیر چانه تا بالای بینی را به‌صورت کامل بپوشاند وادامه مطلب