فيزيک و چاپ اسکرين

با سيلک‌اسکرين مي‌توان روي انواع مواد مانند پارچه و چيني و سراميک  و غيره تصوير چاپ کرد. با چاپ سيلک مي‌توان روي اجسام با شکلهاي مدور و غير مسطح نيز چاپ نمود که از اين نظر در بين روش‌هاي چاپي منحصربه‌ فرد است. اين نوع چاپ که براي چاپ تبليغاتي بر روي اشياي گوناگون مثل ساک دستی پارچه ای، تقويم روميزي، سررسيد ، ليوان و کاغذ بکار مي‌رود،

ادامه مطلب