عدم چسبندگی کلیشه و جداشدن آن از توری

گاهی در حین کار با دستگاه چاپ سیلک با مشکلاتی مواجه میشوید که یکی از آن ها جدا شدن کلیشه و نچسبیدن آن به سطح است. که ممکن است به دلیل

ادامه مطلب