ناجفت خوردن رنگ ها (منطبق نشدن شابلون ) در چاپ سیلک: علل و راه حل

برخی مواقع در انجام فرآیند چاپ سیلک ممکن است که شابلون بر زمینه مورد چاپ منطبق نشود و رنگ ها با هم درآمیخته شود و با هم جفت و جور نگردد ، یکی از دلایل اصلی آن ادامه مطلب