ضعیف بودن درجه تفکیک نقاط (کاهش ظرافتهای طرح در کلیشه )

در هنگام فرآیند چای سیلک ممکن است به مشکل ضعیف بودن درجه تفکیک نقاط بر بخورید و ظرافت های طرح شما در کلیشه و محصول چاپی مشخص نباشد. در این مطلب میخواهیم به علل و راه حل های این مشکل بپردازیم.ادامه مطلب