علت سایه افتادن در چاپ سیلک

در این قسمت به بررسی علت سایه افتادن در چاپ سیلک میپردازیم. یکی از دلایل اصلی رقیق بودن رنگ است که اگر خیلی رقیق و شل باشد باعث ایجاد سایه روی چاپ میگردد.ادامه مطلب