روش های خشک کردن مرکب در چاپ

برای خشک کردن مرکب از چهار روش اصلی استفاده می شود: تبخیر، خشک شدن شیمیایی، خشک شدن با حرارت و اکسیداسیون.ادامه مطلب