دستگاه چاپ سیلک تریکو (پارچه)

در صورتی که قصد چاپ تصویر چند رنگ روی جنسی مثل پارچه داشته باشیم با دستگاه چاپ سیلک معمولی قادر به این کار نخواهیم شد.ادامه مطلب