چگونه با ویروس کرونا در سفرهای هوایی مقابله کنیم؟

متاسفانه این روزها ویروس کرونا در ایران نیز شایع شده و نگرانی‌های بسیاری را برای افراد به وجود آورده است. اگرچه آمار ویروس کرونا در ایران و استان‌های درگیر با ادامه مطلب