ساک دستی پارچه ای| بگ پارچه ای | بگ تبلیغاتی | شاپینگ بگ
6880 012 0912 - 66 414 460 021
شنبه الی پنج شنبه 8:30 الی 20:30

تاثیر نوع مرکب بر چاپ ترام دار

مرکب هایی که از راه تبخیر حلال خشک می شوند ممکن است روی کلیشه نیز خشک شود که در این صورت نقطه های ظریف ترام اولین جایی است که آسیب خواهد دید.

ادامه مطلب

ترام چیست؟

عبــارت از کوچکترین واحد قابــل تمییز تصویر اســت که بتوان آن را برروی تصویر چاپ شده مشاهده نمــود. ترام ها در چاپ همچون ادامه مطلب

Telegram ParsCover Instagram ParsCover