چاپ تامپو و اطلاعات تکمیلی این روش چاپ

چاپ تامپو بدلیل ماشین آلات اتوماتیک و آماده سازی ارزان مورد توجه صنعتگران چاپ قرار گرفته است . اصل این روش از سوئیس میباشد و این روش مربوط به صنعت

ادامه مطلب