بهبود یافتگان کرونا همچنان ماسک بزنند

متخصصین عفونی میگویند بالا بودن آنتی بادی در بیماران بهبود یافته نباید باعث شود این افراد ماسک نزنند.

ادامه مطلب