اندازه استاندارد کارت ویزیت

کارت ویزیت وظیفه ی انتقال اطلاعات تماس شما به مشتری را دارد و در هنگام معرفی رسمی کسب و کار خود به مخاطب می توانید از کارت ویزیت ادامه مطلب