ضدعفوني کافي نيست، بايد ماسک بزنيم!

تاکید روی شستن دست‌ها به جای پوشیدن ماسک احتمالا باعث شیوع جهانی کرونا شد. در سردرگمی ابتدایی ناشی از انتشار اخبار مرگ شهروندان شهر ووهان چین بر اثر بیماری سندرم حاد تنفسی، تنها یک چیز معلوم و مشخص بود: پیشگیری صد‌ها بار آسان‌تر از درمان است.

ادامه مطلب