امولسیون های حساس شده با دی آزو در چاپ سیلک

یکی از روش های ساخت کلیشه چاپ سیلک به روش مستقیم معروف است که در آن برای ساخت کلیشه به روش مستقیم از یک مایع امولسیون حساس به نور به نام امولسیون مستقیم استفاده می شود .

ادامه مطلب