ساک دستی پارچه ای| بگ پارچه ای | بگ تبلیغاتی | شاپینگ بگ
6880 012 0912 - 66 414 460 021
شنبه الی پنج شنبه 8:30 الی 20:30

شفافیت و کدری رنگهای چاپ

برای به دست آوردن ظاهر دیداری مطلوب، مرکبها را باید با درجات مختلفی از کدری و شفافی تولید کرد. یکی از عواملی که تأثیری عمده روی شفافیت مركبها دارد، انتخاب نوع ماده رنگی و درجه پراکندگی آن در داخل سيال حامل مرکب است.ادامه مطلب

اطلاعاتی در مورد مرکب چاپ

مخلوط پراکنده ای از رنگدانه ها در داخل یک سیال حامل و یا محلولی از یک جوهر در آن که محصول نهایی، سیال، خمیر و یا پودری است که باید ادامه مطلب

Telegram ParsCover Instagram ParsCover