ساک دستی پارچه ای| بگ پارچه ای | بگ تبلیغاتی | شاپینگ بگ
6880 012 0912 - 66 414 460 021
شنبه الی پنج شنبه 8:30 الی 20:30

رابطه بین پارچه های توری و غلظت رنگ در چاپ سیلک

در بافت پارچه های سنتتیک، نسبت فواصل بین الياف آنها، نشان دهنده ضخامت پارچه توری است و به چهار گروه که به نظریهادامه مطلب

آموزش چاپ

آموزش چاپ پیدا کردن بهترین راه برای فرآیند تکثیر طرح مورد نظر در شمارگان زیاد است.چاپ هنری است که به وسیله آن طرح یا نقش بر روی فرم حامل انتقال داده می شود وادامه مطلب

Telegram ParsCover Instagram ParsCover