حتما در زمان نهایی شدن کار برای چاپ حداقل یک بار اصطلاح overprint   را شنیده‌اید و دقیقا نمی‌دانید چه کاری انجام می‌دهد. اینجا سعی می‌کنیم کوتاه و مفید برایتان توضیح دهیم که  overprint  چیست.

اورپرینت (overprint) گزینه‌ای است که می‌توان در نرم‌افزار  طراحی، فعال یا غیر فعال کرد. در اصل شامل رنگی است که بر روی رنگی دیگر چاپ می‌شود. استفاده از آن در نرم‌افزار کاملاً دست طراح است و اگر بدون اینکه متوجه باشید این گزینه فعال باشد نتیجه کار چاپی تان متفاوت از چیزی خواهد شد که انتظارش را دارید. اگر گزینه overprint در کارتان خاموش باشد رنگ زیرین کار به صورت جدا و تفکیک شده شناخته می‌شود پس رنگی برای ترکیب وجود نخواهد داشت و تنها رنگی رویی چاپ خواهد شد. از طرفی دیگر با خاموش بودن گزینه overprint  اگر چند رنگ برهم منطبق باشند فقط رنگ رویی چاپ خواهد شد. در مقابل اگر این گزینه روشن باشد رنگ زیرین به طور کامل و رنگ رویی به صورت لایه دوم بر روی آن چاپ خواهد شد. پس اگر از چند رنگ در طرحی استفاده کرده‌اید با روشن بودن گزینه overprint  تمام رنگ‌ها چاپ و با هم ترکیب می‌شوند و روی هم تأثیر می‌گذارند.
گزینه اورپرینت غالبا برای نوشته‌ها بیشترین استفاده را دارد. نوشته‌های ریز باکمترین جابجایی در زمان چاپ ایجاد سفیدک و سایه‌ می‌کند که به دلیل ریزبودن آن‌ها ناخوانا و تار می‌گردد. در این زمان بهترین راه حل برای از بین بردن این مشکل 
overprint  کردن نوشته مشکی است. البته باید توجه داشت تنها نوشته‌های مشکی %100  بر روی پسزمینه رنگی را می‌توان overprint   کرد زیرا همان‌طور که گفته‌شد طرح‌‌ها و نوشته‌های رنگی و روشن با رنگ زیرین ترکیب می‌شوند. یعنی برای نوشته رنگی که ترکیبی از چند رنگ است گزینه اورپرینت کاربردی نخواهد داشت. سعی کنید نوشته‌های ریز که کوچک‌تر از 8 پوینت هستند را حتما تک‌رنگ استفاده کنید.