از لیست قیمت زیر 10% کسر می شود

سایز توضیحات تعداد واحد قیمت قبل از تخفیفقیمت بعد از تخفیف
40*30افقی 60گرم فلت دسته پانچ_کرم(حریر بافت) 500عدد 556 501
40*30عمودی 90گرم فلت دسته پانچ_قرمز 450 عدد1048 944
40*40 60گرم سه طرف کاست دسته بندی_زرد 300 عدد1393 1253
45*35افقی 90 گرم سه طرف کاست دسته بندی _زرشکی 280 عدد2055 1850
35*30عمودی 60گرم سه طرف کاست دسته بندی_دوتکه بالا نقره ای پایین صورتی-بند صورتی 650 عدد1337 1203
45*35عمودی 90 گرم سه طرف کاست دسته پانچ _کرم 750 عدد1865 1679
55*50افقی60گرم سه طرف کاست دسته بندی_مشکی1445 عدد1945 1750
45*25عمودی 60 گرم سه طرف کاست دسته پانچ _آبی (حریر بافت) 330 عدد920 828
40*35عمودی 60گرم سه طرف کاست دسته بندی_زرد _دسته مشکی 764 عدد1260 1134
40*30عمودی 60گرم سه طرف کاست دسته بندی_زرد(حریر بافت) 1000 عدد1051 946
45*35عمودی 90گرم ته کاست دسته بندی_زرشکی(حریر بافت) 650 عدد1657 1491
40*30عمودی 90گرم فلت دسته پانچ_نارنجی (حریر بافت) 419 عدد1048 944
30*20عمودی 90گرم فلت دسته پانچ_نارنجی (حریر بافت) 615 عدد570 513