لیست قیمت را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید

 

سایز مشخصات تعداد واحد قیمت قبل از تخفیفقیمت بعد از تخفیف
30*20 عمودی_60 گرم _زرد 5000 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _کاربنی 2500 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _نارنجی 6000 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _زرشکی 6000 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _سفید 7500 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _قرمز 5000 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _کرم استخوانی 3000 عدد 313266
30*20 عمودی _60 گرم _طوسی 6000 عدد 313266