از دیگر مشکلاتی که ممکن است در فرآیند چاپ سیلک با آن مواجه شوید کم و زیاد شدن مقدار رنگ عبوری از کلیشه است که در این مطلب به علل و راه حل های آن میپردازیم.

نا یکنواختی در ضخامت کلیشه اولین و مهم ترین دلیل این اتفاق است و لازم است مراحل ساخت کلیشه را به دقت رعایت کنید و یک کلیشه اصولی بسازید.

برای مطالعه در مورد ساخت کلیشه کلیک کنید.

دلیل دیگر یکسان نبودن رنگ عبوری از کلیشه ،بزرگ بودن طرح نسبت به سطح قاب (امتداد داشتن طرح تا نزدیک لبه ها ) . دقت کنید که هر چه فواصل لبه های تیغه چاپ تا لبه های داخلی قاب بیشتر باشد فشار در طول تیغه یکنواخت تر است و رنگ به طور یکنواخت عبور میکند.

نایکنواختی شکل مقطع تیغه چاپ در طول آن باعث یکسان نبودن رنگ عبوری میشود و نقاطی از لبه تیغه که ضخیم ترباشد مرکب بیشتری را انتقال می دهد و لازم است لبه تیغه را اصلاح کنید .