کارهایی که باید برای جلوگیری از گرفتگی شابلون چاپ سیلک انجام داد:

ابتدا توصیه میشود برای رقیق کردن رنگ از ماده ای به نام گشایش استفاده کنید که برای رقیق کردن رنگ و نگرفتن سوراخ های توری کاربرد دارد.

1- باید به اندازه یک قاشق غدا خوری گلیسیرین به یک کیلو اورینت اضافه کنید .
2- مقدار کمی اوره در آب حل و به اورینت اضافه کنید
3- غلظت رنگ را با اضافه کردن آب مناسب، کنید به گونه ای که نه خیلی سفت باشد و نه آبکی ، حالت خمیری داشته باشد
4- در هر 10 تا 15 کاری که چاپ میزنید خمیر درون شابلون را با پاشیدن مقدار کمی آب بوسیله آب پاش های دستی و مخلوط کردن آن روی شابلون خمیر رنگ را در حالت تعادل نگه دارید.

به خاطر داشته باشید انتخاب توری مناسب هم یک فاکتور مهم می باشد، که معمولا از توری شماره 48 استفاده می شود .

نحوه ساخت شابلون چاپ سیلک