سازمان بهداشت جهانی توصیه کرد نوجوانان بالای ۱۲ سال بهتر است در هماهنگی با توصیه‌های موجود برای بزرگسالان در محل سکونت خود، از ماسک استفاده کنند.

این سازمان همچنین توصیه کرده است که ماسک به‌ویژه در شرایطی که امکان حفظ فاصله فیزیکی یک متر و بیشتر وجود ندارد، ضروری‌ است.

بر اساس اعلام این نهاد، اطلاعات درباره چگونگی انتقال ویروس کرونا توسط کودکان همچنان اندک است ولی شواهدی وجود دارد که افراد نوجوان می‌توانند مانند بزرگسالان دیگران را آلوده کنند.

سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که کودکان زیر پنج سال به طور عادی نباید ماسک بزنند. همچنین تصمیم به استفاده از ماسک در میان افراد شش تا ۱۱ سال به عوامل مختلفی از جمله شدت انتشار ویروس، امکان و شرایط کودک برای استفاده از ماسک، دسترسی و نظارت کافی بزرگسالان، بستگی دارد.