در این مورد میتوان گفت چاپ ها به سه دسته تقسیم میشوند:

1: چاپ هایی با رنگ اورینت که بعد از اتمام کار یک روکش ورنی اورینت شفاف بر روی آن چاپ میشود.

2: چاپ های پلاستیزول که برای براق کردن آن یک کاغذ ورنی و یا یک برگ کاغذ کلاسه بر روی آن گذاشته شده و به زیر پرس پرس میشود و بعد کاغذ از روی آن برداشته میشود که نتیجه یک چاپ شفاف هست

3: کاغذهای ترانسفر براق که بر روی پارجه گذاشته میشوند و بوسیله پرس نقش انها بر روی پارچه انتقال پیدا میکند

روکش ورنی در واقع همان اورینت شفاف روکار است.یک اورینت بدون رنگ و شفاف است

آن قسمتی را که دوست دارید براق شود به وسیله شابلون و بعد از خشک شدن رنگ زیرین با یک لایه از این اورینت شفاف پوشش میدهیم و بنابراین آن قسمت براق و درخشنده بنظر خواهد آمد.