ماسک های بهداشتی باید طبق شیوه مصرفی که برای آنها تعیین شده استفاده شوند و نمی‌توان استفاده مستمر از آنها داشت.

با توجه به مصرف ماسک های پارچه ای، سه لایه جراحی و ماسک N95 درسطح جامعه، هریک از این ماسک‌ها تنها برای مدت معینی قابل استفاده هستند. ماسک‌های پارچه ای و سه لایه جراحی باید نهایتا دو تا سه ساعت استفاده شده و بعد از این مدت بصورت بهداشتی دفع شود.

در خصوص استفاده از ماسک های N95 هم مدت استفاده از این ماسک ها نهایتا 24 ساعت است و بعد از این مدت استفاده باید دور انداخته شوند.

تنها برخی ماسک‌های نانو در بازار موجود است که می‌توان آنها را شسته و بعد از خشک کردن و اتوکشی، مجدد استفاده کرد که استفاده از این ماسک ها هم نهایتا برای پنج تا شش بار است.

با توجه به اینکه عدم رعایت مدت استاندارد استفاده از ماسک موجب تشدید آلودگی توسط خود ماسک می‌شود، ماسک‌های استفاده شده با تنفس و بزاق فرد در تماس هستند و از طرف دیگر با آلودگی های محیطی و میکروبی و ویروس و گرد و خاک تماس دارند، بنابراین با گذشت مدت استاندارد مصرف آنها عملا به کانون آلودگی تبدیل می‌شوند. در همین راستا افراد باید نسبت به مدت استفاده از ماسک دقت داشته و ماسک‌ها را دوباره استفاده نکنند.

از طرفی مردم باید نسبت به نگهداری بهداشتی ماسک‌ها دقت داشته باشند و ماسک‌های استفاده نشده را همینطور داخل کیف نگذاشته و بدون محافظ در محیط قرار ندهند، چرا که در غیراینصورت ماسک ها پیش از استفاده آلوده می‌شوند. ماسک های استفاده نشده باید داخل بسته های بهداشتی یا داخل پلاستیک(نایلون) تمیز گذاشته و سپس در محیط یا داخل کیف قرار بگیرند.