fه گفته دکتر می لان هان، استاد پزشکی در بخش مراقبت های ویژه و ریوی در دانشگاه میشیگان، تصور می شود انتقال ویروس کرونا از طریق قطرات تنفسی صورت می گیرد که در هنگام صحبت، عطسه یا گفتگو آزاد می شوند.

اگر این قطرات در دهان یا بینی اطرافیان فرود بیایند یا توسط ریه هایشان استنشاق شوند، آنها می توانند به ویروس مبتلا شوند.

ماسک ها یک مانع فیزیکی ایجاد می کنند که این قطرات را می گیرد و از انتشار معمول آنها در هوای اطراف جلوگیری می کنند.

هان گفت: از آنجایی که تعداد قابل توجهی از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند یا علائمی از خود نشان نمی دهند در بروز علائم آنها تأخیر وجود دارد، ماسک ها از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. مطالعات نشان می دهد که این افراد هم می توانند ویروس را به افراد اطراف خود منتقل کنند.

هان گفت: داده ها نشان می دهد که استفاده از پوشش های صورت می تواند به محدود کردن شیوع بیماری توسط این افراد که یا علائم ندارند یا علائم اولیه را دارند، کمک نماید.

شواهد در حال رشد از اثربخشی ماسک پشتیبانی می کنند

نویسندگان یک مقاله تحریریه در شماره 14 ژوئیه سال 2020 مجله انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) گفتند که “اکنون زمان زدن ماسک به طور جهانی است”. آنها در تأیید نظر خود، به دو مطالعه موردی اشاره کردند که در همان روز منتشر شد.

اولین مطالعه نشان داد که سیاست زدن ماسک توسط همه در سیستم بیمارستانی در بوستون، انتقال SARS-CoV-2 را کاهش داد.

قبل از اجرای قانون ماسک زدن، موارد جدید در میان کارکنان بهداشتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با بیمار تماس داشتند به طور تصاعدی در حال افزایش بود. بر اساس این گزارش، پس از اجرای این سیاست نسبت کارکنان مراقبت های بهداشتی با علائم که آزمایش کرونا آنها مثبت شد “به طور مداوم کاهش یافت”.

این مقاله علاوه بر این درباره گزارشی از سری گزارش های هفتگی مرگ و میر و بیماری (MMWR) صحبت کرد که نشان می داد ظاهراً زدن ماسک از انتقال بیماری توسط دو آرایشگر در میزوری به مشتری هایشان جلوگیری نمود.

هر دو آرایشگر پس از ایجاد علائم، چندین روز به تماس با مشتریان خود ادامه داده بودند، اما طبق مصوبه دولت محلی ماسک صورت زده بودند. نود و هشت درصد از مشتریان آنها نیز ماسک زده بودند.