لترپرس یکی از انواع روش های چاپ هست. همانطور که میدانیم روشهای مختلف چاپی وجود دارد که از ابعاد مختلف تقسیم بندی میشوند. یکی  از روشهای تقسیم بندی روش های چاپ روشی است که در آن لوح چاپی را مبنای تقسیم قرار می دهند.

منظوراز لوح چاپی هر سطحی هست که با استفاده از روشهای خاص تصاویر و حروف مورد نظر را  برای چاپ باید ابتدا بر روی آن سطح منتقل کنیم تا در مراحل بعدی با آغشته شدن آن به مرکب یا هر روش ماده دیگه ای غیر از مرکب ،تصاویر را از روی آن بر روی سطح چاپ شونده ای مثل کاغذ یا … منتقل کرد.

لوح چاپ به عنوان یک سطح می تواند انواع و اشکال مختلفی داشته باشد اما وقتی صحبت از چاپ است شکلی که تصاویر بر روی اون نقش می بندد اهمیت پیدا می کند و مبنایی برای تقسیم بندی روش های چاپ می شود

در زیر 4 روش ایجاد تصویر بر روی لوحها و به تبع آن ۴ روش برای چاپ تصاویر را ملاحظه میفرمایید:

۱٫ روش برجسته
۲٫ روش گود
۳ . روش غربالی (یا اسکرین )
۴ . روش مسطح ( یا لیتوگرافی)

اما در مورد لترپرس 

روش لتر پرس یک روش چاپ برجسته است که درآن تصاویر پس از برخورد مرکب با سطح برجسته لوح از روی آن بر روی سطح مورد چاپ مثلا کاغذ منتقل می شوند. روش لترپرس یکی از روشهای اولیه و اساسی چاپ بود روشی که گوتنبرگ پدر صنعت چاپ آنرا به عنوان یکی از اصلی ترین روش های چاپ ابداع و مطرح کرد. اما اصطلاح لترپرس درآن شاید اشاره به برجسته بودن این روش نداشته باشد چون معنی آن « چاپ حروف » است. دلیل این نامگذاری بیشتر تاریخی است و به طور خلاصه علتش این است که روش لترپرس یکی از روشهایی بوده که ابتدا از آن برای چاپ حروف چاپی استفاده می کردند و در آن مقطع روشی که برای چاپ تصاویر به کار می رفته عموما جدا از روش چاپ حروف بوده است.
پس اساسا از لترپرس برای چاپ حروف استفاده می شده است. قدیمی ترین روش کار هم برای آماده کردن لوح چاپ استفاده از روش حروف چینی حروف چاپی سربی در کنار هم و استفاده از آن برای چاپ بوده است که به مرور بظهور انقلاب صنعتی ، اختراع عکاسی و روش های نوین جای خودش را به روش های دیگر حروف چینی داد. این یک توضیح مختصری از روش لترپرس بود. اما  این روش و کاربرد آن امروزه به چه صورت است:
باید گفت که روش لترپرس و استفاده از آن امروزه با به وجود آمدن روش هایی مثل چاپ افست و دیگر روش های چاپی از حالت یک روش عمومی و خیلی رایجش بیرون آمده و میتوان گفت حروف چینی سربی هم به معنای عامش دیگر منسوخ شده است. روشی که در ایران از روش لترپرس باقی مونده یک فرآیند اختصاصی برای انجام دادن یک سری کارهای خاص است. عمده دستگاه هایی که از این روش هنوز استفاده مشود دستگاه ملخی است که به خاطره شکل کار این دستگاه و شباهت ظاهر آن به پای ملخ در ایران به این اسم معروف شده است.( البته یک نوع دستگاه دیگر هم برای این روش وجود دارد که به آن دستگاه مسطح می گویند.)
اما کارهایی که می شود امروزه با لترپرس انجام داد بیشتر به سمت قالب زنی متمایل است. در این حالت از روش لتر پرس برای انواع کارهای پرفراژ زنی و ایجاد خط تا و یا قالب زنی و برجسته کاری استفاده می شود که همگی در اندازه عموما محدود و مشخص دستگاه به عنوان یک روش تکمیلی بعد از چاپ به کار می روند. شما با استفاده از روش لترپرس می توانید برای کارهایی که احتیاج به خط تا دارند یا نیاز است که حالت برجسته کاری روی آنها ایجاد شود با استفاده از کلیشه هایی که ساخته می شود یا فرمی که با استفاده از ابزار حروف چینی سربی در چاپخونه ساخته می شود استفاده کنید. همینطور می توانید از آن به عنوان یک دستگاه دایکات و قالب زنی ( خصوصا از نوع مسطح این دستگاه ) برای ساخت مثلا جعبه یا کلا قالب زنی استفاده کنید. یکی دیگر از استفاده های این دستگاه کاربرد آن در شماره زنی سریال بر روی ورقهای چاپی است که با اضافه کردن یک قطعه خاص به دستگاه امکان پذیر است.