بطور کلی می توان چاپ سیلک را از لحاظ رنگی بودن به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

  • تک رنگ
  • چندرنگ

در چاپ سیلک تک رنگ شما نیاز به شابلون دارید و با آن می توانید یه رنگ را بر سطح موردنظرتان بنشانید.

البته با کمی خلاقیت می توان چند رنگ را در کنار هم روی شابلون ریخت. بطوری که از هر رنگ مقداری روی شابلون بریزیم. سپس با اسکوییجی در هنگام چاپ همگی رنگهای کنار هم را باهم میکشیم . بدین صورت طیفی از رنگها در کنار هم بوجود می آیند.

چاپ چندرنگ بیشتر در چاپ تیشرت و البسه مشاهده می شود. باید توجه داشته باشیم که برای اینکار به ازای هر رنگ باید شابلون تهیه کنیم. بطور مثال برای یک چاپ چهاررنگ باید ابتدا توسط نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ تصویر را به چهار رنگ تشکیل دهنده ی آن  یعنی CMYK تقسیم کنیم.

سپس هر یک از رنگهای تفکیک شده را چاپ کنیم و برای هر یک براساس آنچه در مقالات قبلی توضیح داده شده یک شابلون مجزا تهیه کنیم و برای هر شابلون نیز رنگ مخصوص خودش را بریزیم.

مثلا برای شابلون Y که نشان دهنده رنگ زرد است از رنگ زرد استفاده کنیم. سپس توسط دستگاه های مخصوص چاپ چندرنگ که به دستگاه های اختاپوسی معروف هستند عمل چاپ را انجام دهیم.