چاپ سیلک بر روی پارچه را می توان از طریق 3 روش انجام داد که هر یک ویژگی های خاص خود را دارد.

1_ یکی از روش ها به این صورت است که شما می توانید شابلون یا توری خود را تهیه کنید و طرح مورد نظر خود را بر روی کاغذ طراحی کنید، طرح خود را بر روی پارچه بگذارید و پس از آن شابلون را بر روی آن قرار دهید و به طور دلخواه تصویر را بر روی لباس طراحی کنید.

2_ روش دوم را می توان اینگونه بازگو کرد که از روش اول بسیار ساده تر است، به این صورت است که شما می توانید لاک های مخصوص چاپ بر روی پارچه را تهیه کنید و طبق طرحی که دارید سوراخ های موجود بر روی شابلون یا توری را پر کنید تا طرح مد نظر شما بر روی پارچه حک شود.

3_ این روش از دو روش دیگر هزینه ی بیشتری دارد و باید بسیار مراقب باشید، به این صورت است که تمامی قاب را با لاک پر می کنید و بعد از آن در جای تاریک  لاک حساس به نور را به قاب زده و طرح مورد نظر خود را نیز بر روی کاغذ کالک می کشید.قاب یا شابلون را روی یک میز نور قرار دهید به گونه ای که نور بر زیر قاب جوری تنظیم شود که به لاک ها اصابت کندو پس از چند دقیقه طرح مدنظر بر روی پارچه حک شده است و شما به خوبی می توانید طرح مورد نظر خود را بر روی پارچه ببینید.