با گسترده شدن صنعت چاپ دیجیتال روی پارچه، دستگاه های چاپ پارچه با پیشرفت فناوری صنعت چاپ به بازار ورود کردند عملکرد چاپ روی پارچه مانند چاپ روی کاغذ بوده تنها تفاوت آن در فرمولاسیون رنگ آن می باشد.

اولین ماشین تجاری جهت چاپ روی انواع پارچه و منسوجات در سال ۱۹۹۱ تولید شد اما هر شرکت در تولید دستگاه چاپ پارچه، اصول و قوانین خاص خود را به کار برده است.

دستگاه های چاپ هر کدام هدهای مخصوص به خود را دارند باید توجه کنید که تولید کنندگان بنا به سیستم های طراحی شده از هد های مختلفی استفاده می کنند.

با پیشرفت در تکنولوژی هد های چاپ، شاهد  پیشرفت در تولید چاپ پارچه دیجیتال بوده ایم. در سال ۱۹۹۰ تولید کنندگان هد سعی در پیشرفت تکنولوژی هد داشته اند و در اوایل این سال  هد DX4 روی دستگاه چاپ میماکی قرار داشت.

قسمت های مختلف هد:

هد از قسمت های مختلفی مانند عرض هد، تعداد نازل و کانال هد، فرکانس شلیک و حداقل اندازه ی قطره تشکیل شده است. در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد.

عرض هد دستگاه چاپ:

عرض هد در چاپ های جوهر افشان در هدهای مختلف متفاوت است، بدین صورت که در دستگاه Epson DX 25 میلی متر می باشد و برای هدهای Kyocera KJ 108 میلی متر می باشد. عرض هد دستگاه چاپ با سرعت چاپ رابطه مستقیم دارد، هر چه عرض هد بیشتر باشد کار چاپ با سرعت بیشتری انجام می شود.

تعداد نازل و کانال های هد چاپ:

هر هد از کانال های مختلفی تشکیل شده است و هر کانال تعدادی نازل دارد. کانال برای انتقال جوهر استفاده می شود و هر کانال مربوط به یک رنگ است. سرعت چاپ و رزولیشن چاپ به وسیله تعداد نازل های هر کانال مشخص می شود.

فرکانس شلیک ( برحسب کیلوهرتز):

فرکانس شلیک را با تعداد قطره در ثانیه تعریف می کنند که برحسب کیلوهرتز می باشد. فرکانس شلیک با سرعت چاپ رابطه مستقیم داشته و هر چه فرکانس شلیک بیشتر باشد سرعت چاپ بیشتری هم خواهیم داشت.

حداقل اندازه ی قطره (بر حسب پیکو لیتر) :

هر چه مقدار اندازه قطره کوچکتر باشد، ظرافت تصویر بالاتری خواهید داشت.

جوهرها از سه قسمت تشکیل شده اند؛ رنگ، پایه حمل کننده و مواد افزودنی.

قسمت حمل کننده می تواند آب، روغن، حلال و یا مایع تغییر فاز می باشد. اما به دلیل این که جوهرهای پایه آب با هد دستگاه های چاپ بیشتر استفاده می شوند، کاربرد بیشتری دارند. جوهرهای پایه آب ایده آل ترین حامل هستند زیرا نه سمی هستند نه تبخیر می شوند.

از نظر شیمیایی چهار دسته ی اصلی رنگ ما عبارتند از :

رنگهای راکتیو برای الیاف سلولزی

رنگهای دیسپرس برای پلی استر

رنگهای اسیدی برای الیاف پروتئینی و نایلون

و پیگمنت ها برای کلیه منسوجات

از نظر فیزیکی جوهرها از یک حامل، رنگ، مواد افزودنی (مانند سطح فعال ها و نمک) و همچنین یک بیندر (پلیمر) ساخته شده اند