1. باید در مورد محصول حرفی برای گفتن داشته باشید؛ هدف محصول، کیفیت، فایده، کاربرد و…
  2. ساده، کوتاه، تلفظ و بخاطر سپاری آن کاملاً آسان باشد.
  3. تبلیغ و شناسایی آن به راحتی انجام گیرد.
  4. تهاجمی نباشد.
  5. دارای ماهیت دائمی باشد.
  6. واضح و جذاب باشد‌.
  7. آوای دلپذیری داشته باشد.
  8. اصل باشد.
  9. تصویر خوبی خلق کند.