در فرآیند چاپ سیلک، هنگام کشیدن توری بر روی کلیشه ،ایجاد یک نیروی کشش ثابت و کاملا دقیق، بدون استفاده از دستگاه های کشش مکانیکی بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن است؛ زیرا به طور مثال برای نصب یکپارچه تولید نایلون شماره ۲۰ روی یک کادر ۷۰× ۱۰۰ سانتیمتر با یک کشش ثابت، باید یک نیروی ۱۰۰۰ کیلوگرمی برای کشیدن پارچه توری روی تمام نقاط آن در اطراف کادر ایجاد کنیم. تجربه نشان داده حتی اگر نیرو به نسبت ۵۰ کیلوگرم در هر ۵ سانتیمتر تقسیم شود، احتمالا باز هم نواقصي در نصب پارچه توری دیده خواهد شد. لذا یک کشش جزئی و غلط هنگام نصب پارچه توری برای کادر می تواند مشکلات زیادی در عمل نصب کلیشه ایجاد کند. برخی از این مشکلات عبارت اند از:
– جابه جا شدن علامت حد انطباق در اثر حرکت راکلت
– جدا شدن احتمالی کلیشه از روی پارچه توری
– ایجاد کیس هنگام چاپ و پیدا شدن لبه های دندانه دار و ناهموار در کنار حاشیه و اطراف طرح ها
– کم شدن استحکام کلیشه
– كم شدن سرعت عمل در چاپ
– کند شدن عبور رنگ از لابه لای الیاف پارچه توری
– لکه دار و چروک شدن قسمت های مختلف چاپ شده
– كم شدن مقاومت پارچه توری در مقابل فرسودگی و پارگی
لذا باید توجه داشته باشیم، برای کشیدن و نصب پارچه توری به طور صحیح روی یک کادر حداکثر دقت را در نظر بگیریم تا هنگام انجام کلیشه مشکلات به حداقل خود برسند.
باید توجه داشته باشیم، بین ظرافت نخ و درصد نیروی کشش یک رابطه مستقیم وجود دارد. به این معنی که هر قدر نخ نازک تر باشد درصد کشش آن بیشتر خواهد بود.