در هنگام استفاده از ماسک ها به موارد زیر توجه کنید:

– قبل از تماس با ماسک، دست های خود را با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده بشویید

– بررسی کنید بر روی ماسک هیچگونه سوراخ یا گسستگی احتمالی وجود نداشته باشد و ماسک هایی که می خواهید استفاده کنید نباید دچار هیچ گونه آسیب دیدگی باشند.

– تایید کنید که کدام قسمت ماسک سمت بالای آن می باشد – معمولا قسمتی بالاست که نوار فلزی در آن قرار دارد.

– سپس، قسمت درونی ماسک را مشخص کنید، معمولا طرف سفید رنگ به عنوان قسمت داخلی ماسک انتخاب می شود.

– ماسک بر روی صورت، باید کاملا دهان، بینی و چونه را پوشش دهد. اطمینان حاصل پیدا کنید که هیچ فاصله ای بین صورت شما و ماسک وجود نداشته باشد.

– نوار فلزی بالای ماسک پزشکی را بچسبانید تا به شکل بینی شما قالب شود.

– یادآوری می شود به هیچ عنوان نباید در هنگام استفاده از ماسک به جلوی ماسک دست بزنید و اگر شما اتفاقی به جلوی ماسک دست زدید، دست های خود را فورا بشویید.