برخی مواقع در انجام فرآیند چاپ سیلک ممکن است که شابلون بر زمینه مورد چاپ منطبق نشود و رنگ ها با هم درآمیخته شود و با هم جفت و جور نگردد ، یکی از دلایل اصلی آن زیاد بودن ارتفاع کلیشه از زمینه در موقع چاپ است  و برای حل این مشکل باید مقدار کشش توری را افزایش و ارتفاع کلیشه از زمینه را کاهش دهید . حد اکثر اختلاف کشش قابل قبول یک نیوتن بر سانتیمتر
است .
دلیل دیگر این مشکل این است که کشش توری زمینه چاپ نایکنواخت است و بر نقاطی از شابلون فشار زیادی وارد می کند لذا رنگ ها به مقدار مناسب بر روی زمینه نمینشینند. برای حل این موضوع باید در نظر داشته باشید که توری قبل از کشیدن روی قاب نیاز به تنظیم رطوبت دارد و باید ان را در محیطی با رطوبت و دمای مناسب قرار داد.

قرار دادن چند فیلم پوزیتیو روی یکدیگر در موقع نور دادن نیز از دیگر عوامل مسبب منطبق نشدن شابلون است که می بایست چند فیلم پوزیتیو روی یک فیلم کپی کرده و از آن استفاده کنید .

علت بعدی زیاد بودن درجه واکیوم (خلاء) در نوردهی است و لازم است که  میزان خلاء را فقط در حدی قرار دهید که برای تماس فیلم با سطح لاک لازم است .

استفاده از دمای زیاد در خشک کردن لاک حساس نیز اثر غیرمطلوبی بر انطباق شابلون میگذارد و نیاز است که دمای خشک کن برای تمام سطح شابلون یکنواخت و به اندازه باشد (حداکثر 35 درجه )