در مراحل مختلف چاپ موارد متعددی وجود دارند که بر کیفیت چاپ تاثیر میگذارند و برای انواع چاپ درنظر گرفته میشوند.در این مطلب به طور اجمالی به این موارد میپردازیم.

در مراحل پیش از چاپ prepress باید به خوبی بر موارد نام برده در زیر مسلط باشید تا بتوانید چاپ خوبی داشته باشید:

 • اسکن کردن Scaning
 • تفکیک رنگ Color Separation
 • ترامه کردن Screening
 • ساخت کلیشه Stancil در صورت لزوم برای چاپ های کلیشه دار
 • کپی زینک Plate Imaging
 • مدیریت رنگ Calibration / Color Managment

در هنگام چاپ Print مواردی مانند شیوه چاپ Technolog و تاثیر مرکب و مواد بر روی هم Ink & Material Transportation Flow را باید در نظر گرفت چون بر کیفیت چاپ نهایی تاثیر میگذارند.

پس از چاپ Postpress نیز مواردی وجود دارند که بر کیفیت محصمل به دست آمده تاثیر میگذارند و باید به دقت رعایت شود. از جمله:

 • نوع پوشش Coating
 • تا و برش folding
 • صحافی binding

مواد Meterial از موارد بسیار مهمی هست که تاثیر بسزایی در کیفیت چاپ دارد . اینکه برای محصولی که تحویل مشتری میشود چه موادی استفاده شود تضمین بازار آینده است. از جمله موادی که باید با دقت ویژه انتخا شوند:

 • کاغذ Paper یا پارچه مورد چاپ که باید مناسب نوع چاپ باشد تا محصول خوبی به دست آید
 • مرکب Ink که بسته به نوع چاپ متفاوت است.
 • صافی Evenness