مزیت اصلی گراور عبارتند از :

  • در صورت استفاده از سطوح مناسب، رنگ ها را با کیفیت بسیار خوبی می توان بازسازی کرد.
  • در طول روند تولید میزان باطله کم و کیفیت چاپی ثابت است.
  • در سیستم مرکب رسانی می توان از مایعات نیمه فرار استفاده کرد که برای چاپ بر روی انواع متریال مناسب بوده و بدون صرف انرژی زیادی خشک می شوند.
  • می توان طرح های تکراری را پشت سرهم تکرار و چاپ کرد.
  • سرعت تولید بالا است.