• حمل راحت کالای خریداری شده برای مشتری

  • ماندگاری و دوام بیشتر نسبت به نایلون های تبلیغاتی
  • حمل کالای سنگین تر نسبت به نایلون های تبلیغاتی
  • چاپ لوگو روی ساک دستی تبلیغاتی و ساک دستی پارچه ای و سوزنی از ماندگاری بیشتر برخوردار است.
  • توانایی استفاده چند باره و تبلیغات روی آن
  • تجدید پذیری و توانایی بازیافت و محیط زیست دوست بودن
  • به علت دوام زیاد بر روی مشتریان خاطره خوب بجای میگذارد
  • کارایی بسیار زیاد نسبت به هزینه پرداختی
  • به علت دوام بالا می توان بهترین بهره تبلیغاتی برای کار شما را داشته باشد